Sosyal Media
sefa

Her Zaman İşinize Yarayacak Windows Kısayolları

Birçok alanda işinize yarayacak sizlere kolaylık sağlayacak Windows kısayollarını sizlerle paylaşıyoruz. İşte Windows kısayolları…

Windows Kısayolları

F1: Yardımı görüntüle

F2: Seçili dosyayı yeniden adlandır

F3: Bir dosyayı ya da dizini arar

F4: Dosya Gezgini’nde adres çubuğu listesini gösterir

F5: Önde çalışan pencereyi yeniler

F6: Bir penceredeki ya da masaüstündeki öğeler arasında geçiş yapar

F10: Dosya Gezgini’nde harf kısayollarını gösterir

ALT + F4: Önde çalışan programı kapatır

ALT + ESC: Çalışan programları açılma sıralarına göre öne çıkarır

ALT + Altı çizili harf: Önde çalışan uygulamada harf kısayollarını gösterir.

ALT + Enter: Seçili dosyanın özelliklerini gösterir

ALT + Space: Önde çalışan pencerenin kısayol menüsünü gösterir.

ALT + Sol ok tuşu: Bir önceki sekmeye geri döner

ALT + Sağ ok tuşu: Bir sonraki sekmeye geri döner

ALT + Page Up: Bir sayfa boyu yukarı çıkar

ALT + Page Down: Bir sayfa boyu aşağı iner

ALT + TAB: Açık uygulamaları listeler

CTRL + F4: Önde çalışan uygulamayı kapatır

CTRL + A: Önde çalışan sayfadaki tüm öğeleri seçer

CTRL + C ya da CTRL + Insert: Seçili öğeyi kopyalar

CTRL + D ya da Delete: Seçili dosyayı Geri Dönüşüm Kutusu’na gönderir

CTRL + R: Seçili sayfayı yeniler

CTRL + V ya da Shift + Insert: Kopyalanmış öğeyi yapıştırır

CTRL + X: Seçili öğeyi keser

CTRL + Z: Bir işlemi geri alır

CTRL + Y: Geri alınan işlemi yeniden yapar

CTRL + artı işareti (+) ya da CTRL + eksi işareti (-): Çok sayıda dosya incelerken yakınlaştırır ya da uzaklaştırır

CTRL + Fare kaydırma tuşu: Dosya Gezgini ve masaüstünde bulunan simgelerin boyutunu ayarlar

CTRL + Sağ ok tuşu: İmleci bir sonraki kelimenin başına taşır

CTRL + Sol ok tuşu: İmleci bir önceki kelimenin başına taşır

CTRL + Aşağı ok tuşu: İmleci bir sonraki paragrafın başına taşır

CTRL + Üst ok tuşu: İmleci bir önceki paragrafın başına taşır

CTRL + ALT + TAB: Açık uygulama ekranını uygulama seçene kadar açık tutar

CTRL + Ok tuşları + Space: Bir pencerede ya da masaüstüne birden çok öğe seçer

CTRL + Shift + Ok tuşları: Bir metinde bulunan bir bloğu seçer

CTRL + ESC: Başlat ekranını açar

CTRL + Shift + ESC: Görev Yöneticisi’ni açar

CTRL + Shift: Klavye düzenini değiştirir (Birden fazla klavye düzeni varsa)

Shift + F10: Önce çalışan uygulamanın kısayol menüsünü gösterir

Shift + Delete: Seçili öğeyi kalıcı olarak siler (Geri Dönüşüm Kutusu'na yollamaz)

Windows Tuşu: Başlat menüsünü açar ya da kapar

Windows + F1: Yardım Alın sayfasına yönlendirir

Windows + B: Gizli simgeler menüsünü seçili hâle getirir

Windows + C: Charms sekmesini açar (Windows 10 hariç)

Windows + D: Masaüstünü gösterir ya da gizler

Windows + E: Dosya Gezgini’ni açar

Windows + F: Charms sekmesinde Arama bölümünü açar (Windows 10 hariç)

Windows + H: Charms sekmesinde Paylaş bölümünü açar (Windows 10 hariç)

Windows + I: Charms sekmesinde Ayarlar bölümünü açar (Windows 10 hariç)

Windows + K: Charms sekmesinde Cihazlar bölümünü açar (Windows 10 hariç)

Windows + L: Bilgisayarı kilitler ya da kullanıcı değiştirme ekranını açar

Windows + M: Tüm pencereleri küçültür

Windows + P: Yansıtma seçeneklerini sıralar

Windows + R: Çalıştır’ı açar

Windows + S: Başlat menüsünün Arama bölümünü açar

Windows + T: Görev Çubuğu’ndaki simgeler arasında gezinti sağlar

Windows + U: Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açar

Windows + V: Kopyalama geçmişini açar

Windows + W: Kalem’i açar

Windows + X: Hızlı Bağlantı menüsünü açar

Windows + Z: Bir uyygulamada tam ekran modunda kullanılabilen komutları gösterir

Windows + virgül işareti (,): Basıldığı sürece masaüstünü gösterir

Windows + Pause: Sistem özelliklerini gösterir

Windows + CTRL + F: Bilgisayar Bul’u açar

Windows + Shift + M: Masaüstünde simge durumuna küçültülmüş pencereleri geri yükler

Windows + Numara tuşları: Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaları sırasına göre açar

Windows + Shift + Sayı tuşları: Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların yeni bir penceresini açar

Windows + CTRL + Sayı tuşları: Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların son etkin penceresini açar

Windows + ALT + Sayı tuşları: Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların Atlama Listesi’ni açar

Windows + CTRL + Shift + Sayı tuşları: Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamayı yönetici olarak çalıştırır

Windows + B: Son kullanılan uygulamaları listeler

Windows + CTRL + TAB: Son kullanılan uygulamalar arasında gezinir

Windows + Shift + TAB: Son kullanılan uygulamalar arasında ters istikamette gezinir

Windows + CTRL + B: Bildirim gönderen uygulamaya geçer

Windows + Yukarı ok tuşu: Önde çalışan pencereyi büyütür

Windows + Aşağı ok tuşu: Önde çalışan pencereyi küçültür

Windows + Sol ok tuşu: Önde çalışan pencereyi sol tarafta büyütür

Windows + Sağ ok tuşu: Önde çalışan pencereyi sağ tarafta büyütür

Windows + Home: Aktif olan masaüstü hariç bütün masaüstlerini küçültür

Windows + Shift + Yukarı ok tuşu: Masaüstü penceresini ekranın üstüne ve altına uzatır

Windows + Shift + Aşağı ok tuşu: Genişliği koruyarak etkin masaüstü pencerelerini önceki boyut ve simge durumuna küçültür

Windows + Shift + Sol ok tuşu: Önde çalışan uygulamayı sol taraftaki monitöre taşır

Windows + Shift + Sağ ok tuşu: Önde çalışan uygulamayı sağ taraftaki monitöre taşır

Windows + Space: Giriş dili ve klavye düzenini değiştirir (Birden fazla varsa)

Windows + CTRL + Space: Bir önceki seçili giriş ve klavye düzenine geçer

Windows + Enter: Ekran Okuyucusu’nu açar

Windows + bölme işareti (/): IME yeniden dönüşümünü başlatır

Windows + CTRL + V: Omuza dokunmaları açar

Windows + CTRL + Shift + B: Bilgisayarı boş veya siyah ekrandan uyandırır

Windows + artı işareti (+): Büyüteç’i açar

Windows + artı işareti (+) ya da Windows tuşu + eksi işareti (-): Büyüteç’in yakınlaştırmasını ayarlar

Windows + ESC: Büyüteç’i kapatır

Shift + Bir görev çubuğu düğmesi: Bir uygulamayı açar ya da uygulamanın başka bir örneğini açar

CTRL + Shift + Bir görev çubuğu düğmesi: Bir uygulamayı yönetici olarak açar

Shift + Bir görev çubuğu düğmesine sağ tık: Uygulama için pencere menüsünü gösterir

Shift + Gruplaşmış bir görev çubuğu düğmesine sağ tık: Grup için pencere menüsünü gösterir

CTRL + Gruplaşmış görev çubuğu düğmesi: Grup pencereleri arasında gezinir

 

 Yorum yap

*